dimecres, 8 de febrer de 2017

ENS TRASLLADEM A UNA NOVA PLATAFORMA DIGITAL


A partir del febrer de 2017 tota la informació i les notícies referents a l'Escola Vilamar les trobareu al NOU PORTAL WEB "NODES". Hi podeu accedir des de l'adreça:

dijous, 10 de novembre de 2016

APILO XII

Estimades famílies,

Us volem felicitar!!!! Gràcies a la vostra ajuda, ho hem aconseguit!!!


dimarts, 8 de novembre de 2016

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Us comuniquem que amb la publicació de la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el Departament ha iniciat el procés bianual de renovació dels consells escolars. Per aquest motiu es convoquen  les eleccions per elegir  els  representants  del sector pares al consell escolar del centre. 
 
En el cas de la nostra escola hi ha quatre representants de pares i mares. Una de les persones representant la designa l’AMPA. Els altres tres membres són escollits per votació. Aquest any cal renovar 2 membres.
Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.

El consell escolar de la nostra escola quedarà integrat per les següents persones:

a) La directora, que el presideix.
b) La cap d’estudis.
c) 1 representant de l’ajuntament.
d) 1 representant del PAS (personal d’administració i serveis)
e) 4 representants del professorat elegits  pel claustre.
f) 3 representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
g) 1 representant de l’AMPA.
h) La secretària del centre exerceix de secretaria del consell.

En les eleccions dels representants del sector pares/mares, poden ser candidats/tes tots/es els pares/mares o tutors legals que figurin en el cens exposat al centre. Com a mínim han de sortir elegits dos candidats i cada membre del cens pot votar a 2, quedaran escollits els que han obtingut més votació.

Les persones que vulgueu ser candidats/tes haureu de comunicar-ho a la direcció del centre i omplir el model per a presentar la vostra candidatura a la directora dins del termini establert al calendari següent.